Đường Bắp Ăn Kiêng Trunapharm Slim

Thành phần:

  • Tinh bột bắp (98.66%)
  • Chất tạo ngọt Aspartam (INS 951) (1,34) %